اخبار ابری
مهارت‌های ابری گوگل

گوگل قصد دارد ۴۰ میلیون نفر را با هدف رشد مهارت‌های ابری گوگل آموزش دهد

اخیراً گوگل Google Cloud Skills Boost را معرفی کرد، یک ابتکار آموزشی جدید برای یادگیری آنلاین توسعه مهارت‌ها و ارائه گواهینامه‌های رسمی مبتنی بر مهارت های ابری، جهت ارائه به کارفرمایان راه اندازی شده است.
تحول دیجیتال از زمان همه‌گیری COVID-۱۹ سرعت گرفته است. صنایع متعدد در سرتاسر جهان در میان این تحول قرار دارند و حجم کاری زیادی به سمت ابر کشیده می شود. با استقرار بیشتر در فضای ابری، افراد متخصص بیشتری مورد نیاز است. علاوه بر این، برای اطمینان از اینکه افراد متخصص کافی در دسترس باشند، گوگل Google Cloud Skills Boost را راه اندازی کرد.
افرادی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد قابلیت ‌های Google Cloud Platform هستند، در این وبسایت آموزشی-مهارتی می‌توانند به بیش از ۷۰۰ آزمایشگاه عملی، دوره‌های نقش-محور، نشان‌های مهارتی و پس از آن به گواهینامه های صادر شده دسترسی داشته باشند.
در این وبسایت ۱۶ مسیر آموزشی جدید که بر اساس میزان تقاضا در سطح جهانی طراحی شده که در Google Cloud در دسترس هستند. این دوره های آموزشی در حال حاضر به دو زبان انگلیسی و ژاپنی است و این شرکت قصد دارد در آینده نیز زبان های بیشتری را پشتیبانی کند.
لازم به ذکر است Google Cloud Skills Boost مسیرهای آموزشی مختلفی از Kubernetes گرفته تا Machine Learning و Cloud Healthcare API را ارائه می دهد. علاوه بر این، کاربران می‌توانند مسیرهای یادگیری خود را شخصی‌سازی کنند، پیشرفت دوره را ردیابی و در انتها براساس تخصص تازه به‌دست‌آمده شان مدرک مهارتی صادر شده که به تایید Google Cloud رسیده است دریافت و به کارفرمایان ارائه نمایند.