ما خوشحال می‌شویم در مورد شما بیشتر بدانیم

در مورد پروژه خودتان بیشتر صحبت کنیم

بعدش قرار است چه شود

فروش ما با شما تماس خواهد گرفت تا جزئیات را روشن کرده و جلسه را ترتیب دهد. ما معمولا ظرف یک روز کاری (و یا خیلی زودتر) پاسخ می دهیم.

سپس، ما یک تماس برای بحث در مورد جزئیات پروژه خود برنامه ریزی می کنیم.

رای تماس های ویدیویی، از اسکایپ یا Google Hangouts استفاده می کنیم. اگر ترجیح می دهید از نرم افزار دیگر استفاده کنید، فقط به ما اطلاع دهید. ما خوشحال خواهیم شد که برای هر دوی ما کار کنیم.