مقالات

مخازن اختصاصی داکر در ابر یوتاب

در این پست قرار است با نحوه‌کارکرد مخازن داکر بیشتر آشنا شویم. توضیح کوتاه در مورد نحوه تعامل با «مخازن ابری داکر» آشنا می‌شویم. سپس در یک نمونه عملی، یک برنامه تحت وب در زبان NET CORE. را بر روی مخازن ابر یوتاب قرار داده و در نهایت آن را بر روی ابر یوتاب اجرا می‌کنیم. […]