اخبار ابری
مهارت‌های ابری گوگل

گوگل قصد دارد ۴۰ میلیون نفر را با هدف رشد مهارت‌های ابری گوگل آموزش دهد

اخیراً گوگل Google Cloud Skills Boost را معرفی کرد، یک ابتکار آموزشی جدید برای یادگیری آنلاین توسعه مهارت‌ها و ارائه گواهینامه‌های رسمی مبتنی بر مهارت های ابری، جهت ارائه به کارفرمایان راه اندازی شده است. تحول دیجیتال از زمان همه‌گیری COVID-۱۹ سرعت گرفته است. صنایع متعدد در سرتاسر جهان در میان این تحول قرار دارند […]